پنج‌شنبه, 21 دی 1396
 

مناقصه فراخوان عمومی شناسائی سرمایه گذار و مجری سیستم تعاملی ارسال و دریافت اطلاعات مسافران هوایی بین المللی پیش از پرواز به شماره س-96/10/21

  • محل انجام مناقصه: سازمان هواپيمايي کشوري
  • لینک و شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: 3 ماه
  • مهلت ارائه پیشنهادات: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ - ۲:۰۰ ب.ظ
  • مهلت تهیه اسناد مناقصه: از تاریخ پنج‌شنبه, 21 دی 1396 تا تاریخ یکشنبه, 01 بهمن 1396
  • محل تهیه اسناد مناقصه: پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات و سايت سازمان هواپيمايي کشوري
  • میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  • میزان حسن انجام تعهد: 10% مبلغ پيشنهادي

كاربر گرامی زمان مناقصه به پایان رسیده و اسناد قابل دسترس نیستند

  • ساعت و روز بازگشایی پاکات: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ - ۲:۰۰ ب.ظ
  • محل بازگشایی پاکات: سازمان هواپيمايي کشوري
  • برنده مناقصه: فاقد برنده خاتمه فراخوان

آرشیو زمانی